Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Μεγάλα έργα εις τους αιώνας των αιώνων!!
Παραθέτω εδώ ένα e-mail που το βρήκα ενδιαφέρον.
Για να βγάζουμε τα συμπεράσματα μας, για την νοοτροπία μας, παρότι δεν ξέρω ποιος το έγραψε, μου άρεσε αρκετά αν και με μελαγχόλησε!!!


Ακρόπολις 9.6.57
Εμπρός 25.1.1953

Αθηναική 10.7.1965
                                              Ελεύθερος Κόσμος 22.12.1968
                                                      Απογευματινή 6.1.1970
                                                       Ακρόπολις 2.9.1972
                                                     Απογευματινή 8.5.1973
                                                       Ακρόπολις 29.3.1975
                                                                   Βραδυνή 14.8.1976


Βραδυνή 4.12.1979
                                            Απογευματινή 26.8.1968 & 11.4.1973 αντίστοιχα
                                                    
                                                       Απογευματινή 24.4.1969

                                                              Ακρόπολις 15.5.1973
 
Βραδυνή 18.2.1965.
Απογευματινή 3.12.1974 & Βραδυνή 26.6.1979
Ακρόπολις 12.7.1978.
Απογευματινή 28.6.1969. Ουδέν σχόλιον.
Έθνος 6.5.1955 & Ακρόπολις 17.6.1976.
Ακρόπολις 18.7.1947.

Έθνος 8.7.1952

Στην Ελλάδα τα προβλήματα μας, έχουν μια.....αιώνια και αναλλοίωτη ... διάρκεια...!!!